Bộ 12 khung ảnh treo tường cỡ lớn

700,000

  • 1 khung 30×40 cm.
  • 3 khung 20×30 cm.
  • 3 khung 15×21 cm
  • 3 khung 13×18 cm.
  • Bộ đinh móc treo tranh.