Bộ 11 khung ảnh treo tường hình trái tim

450,000

4 khung 13×18 cm.
7 khung 10×15 cm.
Miễn phí đinh 3 chân không cần khoan tường
Miễn phí móc treo và tất cả các phụ kiện