Bộ 8 khung ảnh treo tường phòng khách, văn phòng

350,000

  • 2 khung 30×40 cm.
  • 2 khung 20×25 cm.
  • 4 khung 13×18 cm.
  • Miễn phí đinh 3 chân không cần khoan tường
  • Miễn phí móc treo và tất cả các phụ kiện